SİMÜLASYON ÖNCESİ ÖN OPTİMİZASYON ARACI

OPTİMİZASYON MODÜLÜ

CastleMIND, yazılımın kullanımını pratikleştirmek için geliştirilmiş bir arayüz içinde gelişmiş matematiksel kavramlar sunan yenilikçi bir yazılım çözümüdür. Bu modülün avantajı, matematiksel hesaplamları ve uzun yıllar süren döküm deneyimini basit bilr dilde kullanıcıya aktarmaktır. Hesaplamaların sonuçları, deneyimli veya deneyimsiz tüm operatörler için anlaşılması kolay şekilde açıkça rapor edilir.

SÜRECE DESTEK

CastleMIND, dökümün türü ve kalite gereksinimleri, boşluk sayısı, alaşım türü ve pres döküm makinesinin boyutu ile ilgili olarak hem yolluk girişlerinin hem de havalandırma deliklerinin boyut ve şeklini optimize etmeye yardımcı olur. Optimum piston çapı değerlerini önerir ve dökümhaneye gönderilecek veya gerçekçi doldurma simülasyonları için kullanılacak bir rehber olarak otomatik olarak bir makine parametresi veri sayfası (enjeksiyon vuruşları, piston hızı ve basıncı) oluşturur.

MAKİNA-SÜREÇ MODELLEME

CastleMIND, basınçlı döküm ekipmanının detaylı verilerini barındırır: makine yalnızca boyutu ve kapatma ünitesi için değil, aynı zamanda enjeksiyon ünitesinin doğru sonuçlar üretmesi için de tanımlanmıştır. Makinenin hızlanması, yavaşlaması,

gecikmesi, aşınması ve yıpranması dikkate alınır ve kullanıcıya, standart konfigürasyondan farklı olabilecek kendi makinelerinin özel bir veritabanı sağlanır. CastleMIND, verilen makinenin önceden ayarlanmış bir parametreye (yani

basınç veya hız) ulaşıp ulaşamayacağını doğrular ve hesaplamayı otomatik olarak gerçek makinenin gerçek davranışına uyarlayarak, en iyi ayarları önerir.

CAD ENTEGRASYONU

En yaygın CAD yazılımından (Step, Parasolid ™, Iges, Solidworks ™, Solidedge ™, Catia ™ ve daha fazlası dahil) doğrudan içe aktarma. Eksiksiz 3D CAD modelleme işlevleri

HIZLI VERİ AKTARIMI

Pratik dökümhane deneyimini algoritmalara çeviren uzman sistem. Dökümhanelerde tipik olarak kullanılan terimlere çevrilmiş ileri matematiksel hesaplamalar. Bir dakika içinde model hazırlama ve bir saniyede optimizasyon hesaplaması.

KOLAY VERİ GİRİŞİ

Doğrudan 3D modelden (hacimler, kalınlık, alanlar) veya bir 3D model mevcut olmadığında dökümün ağırlıkları ve boyutlarından veri girişi. CAD modelinin kalınlık analizi.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KÜTÜPHANE

Dökümün alaşım kalitesi ve kategorisinin, kalite gerekliliklerinin ve proses verilerinin tanımı. Pres, alaşım ve takım çelikleri için isten üzerine özelleştirilebilen geniş veritabanı.

OPTİMAL İŞLEM PARAMETRELERİ

Optimum yolluk ve hava tahliye sistemi bölümlerinin hesaplanması (vakum valfleri veya soğutma delikleri). Optimal işlem parametrelerinin hesaplanması. Doğru döküm makinesi ve piston çapının seçimi.

UZMAN SİSTEM

Uzman bir sisteme dayalı olarak sürecin kritik konularının ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Kalıbı ve süreci optimize etmeye yardımcı olan pratik etkileşimli ipuçları. PiQ2 pres kalıp diyagramı.

Yapay Zeka

Dökümhanede sık kullanılan terimleri kullanarak son derece gelişmiş bilimsel ve matematiksel teorileri uygulayan ek bir tasarım aracıdır. Uzun süreler beklemeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak son derece pratik sonuçlar sağlar.
Yalnızca sorunları tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda nasıl çözüleceğini de önerir. Yalnızca standart bir durumun simülasyonunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanılan makina-kalıp senaryosunu tahmin etmek için de ayarlanır.

 Soğuk oda & sıcak oda

CastleMIND, teknolojiye bağlı olarak iki özel versiyonda mevcuttur: Soğuk oda işlemleri için CastleMIND CC (Alüminyum, Magnezyum, Pirinç, Çinko) ve sıcak oda işlemleri için CastleMIND HC (Zamak, Magnezyum). Her iki seçenek, belirli bileşen türlerine ayrılmış farklı optimizasyon profilleri sunar: ince duvarlı dökümler, yapısal dökümler, estetik dökümler, mikro parçalar.